Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

NEW DATE
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
Athenaeum InterContinental

Ανάλυση θεματολογίας

FinTech: Beyond the “buzz”
Η σύντμηση FinTech (Financial Technology) ακούγεται ολοένα και πιο συχνά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα τελευταία χρόνια. Και όχι άδικα, αν αναλογιστεί κανείς ότι το 73% των τραπεζικών στελεχών, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούν ότι το τραπεζικό μοντέλο θα «μετασχηματιστεί» εξαιτίας του FinTech (PwC Global FinTech Report 2016). Μέσα στο 2015, η διεθνής επένδυση σε FinTech οργανισμούς αυξήθηκε κατά 75% (Accenture 2015 Global Fintech Investment Growth). Κι ενώ τη μεγαλύτερη «πίεση» από το FinTech δέχεται ο τομέας των πληρωμών -17,6% των καταναλωτών ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν FinTech υπηρεσίες πληρωμών, όπως online foreign exchange, μεταφορά χρημάτων από non banks, σύμφωνα με το EY FinTech Adoption Index- οι τελευταίες αναλύσεις καταδεικνύουν την αυξημένη διείσδυση του FinTech, σε πεδία όπως το blockchain και το robo-advisory.

To 14o Bank Management Conference… ανοίγει τον φάκελο FinTech και διερευνά α) Την επίδρασή του στο διεθνές τραπεζικό στερέωμα, αλλά και στην ελληνική αγορά, β) τις εφαρμογές του στο retail banking, αλλά και τις πιο καινοτόμες χρήσεις του και γ) τα βέλτιστα μοντέλα συνεργασίας των εδραιωμένων τραπεζικών ιδρυμάτων με τους FinTech «ανταγωνιστές» τους.

PayTech και PSD2: Τι αλλάζει στις πληρωμές;
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με το αναθεωρημένο Payments Services Directive (PSD2). Θεωρητικά, τα κράτη μέλη έχουν μια διετή περίοδο προσαρμογής στον νέο κανονισμό, ο οποίος προβλέπει -μεταξύ άλλων- το άνοιγμα των λογαριασμών σε σε τρίτα μέρη -Account Information Service Providers (AISPs) και Payment Initiation Service Providers (PISPs). Από τη μια πλευρά, ο νέος κανονισμός διευκολύνει την είσοδο νέων «παικτών» στο (επίσης) εξόχως δημοφιλές PayTech. Από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες που θα επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά, κυρίως σε ότι αφορά την ενσωμάτωση των APIs (Application Programming Interface) στα σημεία επαφής με τον πελάτη, μπορούν να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων, στο πλαίσιο του ευρύτερου FintTech οικοσυστήματος.

Το 14ο Bank Management Conference παρουσιάζει όλες τις θεσμικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών, αναλύει τον αντίκτυπό τους στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αναδεικνύει τις πιο σύγχρονες PayTech τάσεις.

Blockchain & Distributed Ledger: Πόσο κοντά είναι οι τράπεζες στην υιοθέτησή τους;
Σημαντικοί οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως οι Santander, Visa, Barclays κ.α. πειραματίζονται τα τελευταία χρόνια με τις πληρωμές blockchain και την αξιοποίηση distributed ledger τεχνολογιών για την απλοποίηση των συναλλαγών, στο διευρυμένο χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα. Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, το blockchain θα χρησιμοποιείται από το 15% των τραπεζικών οργανισμών μέχρι το 2017 (ΙΒΜ -“Blockchain Rewires Financial Markets: Trailblazers Take the Lead”) • ωστόσο, παρά τη σημαντική συμβολή λύσεων όπως τα smart contracts στην καλύτερη διαχείριση του κόστους των τραπεζών, τα κανονιστικά θέματα που εκκρεμούν στη χρήση blockchain και distributed ledger (κυρίως σε ότι αφορά την ασφάλεια πληροφοριών) καθιστούν ασαφές το πλαίσιο υιοθέτησής τους.

Το 14ο Bank Management Conference διερευνά την εφαρμογή του blockchain στον τραπεζικό κλάδο, σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, ρίχνοντας φως και στα κανονιστικά θέματα που συνδέονται με την υιοθέτησή του.

Καινοτομία στην εξυπηρέτηση του τραπεζικού πελάτη: Από το customer service στο customer intelligence
To 75% των τραπεζικών στελεχών εκτιμούν ότι η σημαντικότερη επίδραση του fintech στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι η αυξημένη έμφαση στον πελάτη (PwC Global FinTech Report 2016). Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας συμβάλλει στην ενσωμάτωση νέων «εργαλείων» στο customer service (με πλέον προβεβλημένα τα chatbots) ενώ η διάδοση της έννοιας του customer intelligence στον τραπεζικό κλάδο (απόρροια της εκτεταμένης χρήσης εργαλείων Big Data & Business Analytics) δίνει στις τράπεζες νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ότι αφορά τη γνώση του πελάτη και τον σχεδιασμό «ανταγωνιστικών» προϊόντων για αυτόν (τόσο σε όρους αποδοχής από την αγορά, όσο και αναφορικά με τους FinTech ανταγωνιστές).

Το 14o Bank Management Conference παρουσιάζει τις πλέον καινοτόμες τάσεις στο customer intelligence των τραπεζών, αναλύει την εξέλιξη του omnichannel banking στην εποχή του FinTech και αναδεικνύει το πώς διαμορφώνεται η συμπεριφορά του τραπεζικού πελάτη, στο πλαίσιο του νέου χρηματοπιστωτικού οικοσυστήματος.

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • COMMUNICATION CONSULTANTS
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR