Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Olympia

Ανάλυση θεματολογίας

♦ Platformization & η (non) bank του μέλλοντος ♦

Η εκθετική (exponential) επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πολιτών, η σταδιακή διείσδυση FinTech οργανισμών στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά διαμορφώνουν μια νέα πελατοκεντρική αντίληψη για τις τράπεζες· στο πλαίσιο της τάσης του platformization, οι τράπεζες καλούνται να μιμηθούν τη λειτουργία ενός… smartphone, το οποίο δεν λειτουργεί ως τηλέφωνο, αλλά ως πλατφόρμα λειτουργίας εφαρμογών.

Το 15ο Bank Management Conference εξετάζει την πιο σημαντική ίσως τάση για τη σύγχρονη τραπεζική, αναλύοντας τις αλλαγές που αυτή επιφέρει στις διαδικασίες αλλά και τη στρατηγική των τραπεζών.

♦ Open banking & Legacy συστήματα: Βίοι παράλληλοι(;) ♦

Η συνεργασία με εναλλακτικούς παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το platformization προϋποθέτουν τη συμβατότητα των υποδομών μεταξύ όλων των νέων τραπεζικών stakeholders, κάτι το οποίο δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για το τραπεζικό σύστημα. Την ίδια στιγμή, μολονότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ενθαρρύνει τη δημιουργία APIs για την πραγμάτωση του open banking, οι εξελίξεις στη θέσπιση προτύπων για την υλοποίηση και εφαρμογή APIs κινείται αργά.

Το 15ο Bank Management Conference αναλύει όλες τις διαστάσεις του open banking, τεχνολογικές και μη, δίνοντας έμφαση στο τι πρέπει να κάνουν οι τραπεζικοί οργανισμοί με τα υπάρχοντα legacy συστήματα.

♦ ΑΙ, bots & Blockchain: Κάνοντας disrupt τις τραπεζικές υπηρεσίες ♦

Μολονότι οι «έξυπνες» μηχανές δύσκολα θα αντικαταστήσουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αυτοματοποίηση διαδικασιών και η χρήση bots στο customer service έχει ήδη κερδίσει έδαφος στον τραπεζικό τομέα. Την ίδια στιγμή, ολοένα και περισσότερες συζητήσεις πραγματοποιούνται σχετικά με το blockchain και την εφαρμογή του στη σύγχρονη τραπεζική, αλλά και την αλλαγή κουλτούρας που η λειτουργία του επιφέρει στη φιλοσοφία των συναλλαγών και την έννοια της εμπιστοσύνης στον πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το 15ο Bank Management Conference προχωρά ένα βήμα παραπέρα από την απλή ανάλυση των νέων τεχνολογικών τάσεων, παρουσιάζοντας τον πραγματικό αντίκτυπό τους στο τραπεζικό περιβάλλον σήμερα και διαχωρίζοντας το innovation από το… hype.

♦ Τι αποζητούν οι πελάτες από τις established banks, έναντι των FinTech ανταγωνιστών αυτών; ♦

Οι λεγόμενες challenger banks κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην ευρωπαϊκή αγορά, με αιχμή του δόρατος το convenience που παρέχουν στον τραπεζικό πελάτη. Ωστόσο, οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι «παραδοσιακές» τράπεζες έχουν τα πρωτεία σε ότι αφορά την προτίμηση κοινού σε φορέα παροχής υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (70%, σύμφωνα με έρευνα της Accenture) ενώ το 70% του κοινού επισημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται κάποιον άλλο φορέα όσο μια τράπεζα για τη διαχείριση των προσωπικών του στοιχείων.

Μολονότι κανείς δεν αμφισβητεί την disruptive δυναμική του FinTech στον τραπεζικό τομέα, οι τράπεζες διαθέτουν πολλά εγγενή πλεονεκτήματα έναντι των αναδυόμενων ανταγωνιστών τους, κυρίως σε ο,τι αφορά την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτές.

Στη 15η διοργάνωσή του, το Bank Management Conference, για μια ακόμα φορά, εξετάζει τα τραπεζικά trends πέρα από το buzz και αναδεικνύει την άλλη πλευρά του νομίσματος για το Fintech, εξετάζοντας το πώς οι τράπεζες μπορούν να αναδείξουν περαιτέρω τα ατού τους στο νέο τραπεζικό τοπίο.

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR