Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

NEW DATE
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
Athenaeum InterContinental

Χώρος διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental

Λεωφόρος Συγγρού 89 - 93

11745 Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 9206000

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • COMMUNICATION CONSULTANTS
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR