Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 Divani Caravel Hotel, Olympia

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες

Ειρήνη Γκίνη, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 156), fax: 210 661 7778, e-mail: igkini@boussias.com

Χορηγίες

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 322), fax: 210 661 7778, email: tthomos@boussias.com

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 158), fax: 210 661 7778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Συμμετοχές

Χαρά Κατσαρού, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 153), fax: 210 661 7778, e-mail: xkatsarou@boussias.com

Project Manager

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 258), fax: 210 6617 778, e-mail: akioul@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR