Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

NEW DATE
Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
Athenaeum InterContinental

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες

Ειρήνη Γκίνη, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 156), fax: 210 661 7778, e-mail: igkini@boussias.com

Χορηγίες

Βίκυ Στάμου, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 158), fax: 210 661 7778, e-mail: vstamou@boussias.com

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 322), fax: 210 661 7778, email: tthomos@boussias.com

Συμμετοχές

Βίκυ Παυλάτου, τηλ.: 210 661 7777 (εσωτ. 229), Mob: 6943 627371, fax: 210 661 7778, e-mail: pavlatou@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟI
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • COMMUNICATION CONSULTANTS
  • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR